Fundacja QLT

Stowarzyszenie Cannabis House

Ministerstwo Zdrowia

Fundacja Onko Pasja  

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Grupa Lobbingowa Grass Roots Lobbing